“การดิ้นของลูกในครรภ์” เรื่องสำคัญที่คุณแม่ต้องหมั่นสังเกต

“การดิ้นของลูกในครรภ์” เรื่องสำคัญที่คุณแม่ต้องหมั่นสังเกต

นับเป็นโมเม้นท์สุดตื่นเต้นที่สร้างความสุขให้เหล่าคุณแม่ตั้งครรภ์ได้อย่างมาก สำหรับวินาทีที่หม่ามี้รับรู้ได้ว่าลูกน้อยในท้อง “ดิ้น” โดย “การดิ้นของลูกในครรภ์” ในทางการแพทย์ถือว่าสำคัญมาก เพราะจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้คุณแม่ทราบว่าลูกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่ และบอกถึงสุขภาพของลูกน้อยได้ด้วยค่ะ

ข้อมูลจากหนังสือ สุขใจ ได้เป็นแม่ โดยกรมอนามัย ระบุว่า

“การดิ้นของทารกในครรภ์” หมายถึง การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งของทารกในครรภ์ทุกลักษณะ ได้แก่ การยืดแขน ขา ลำตัว หรือการถีบกระทุ้ง เป็นต้น ซึ่งในการดิ้นของทารกในครรภ์ ผู้เป็นแม่จะรู้สึกได้ว่ามีส่วนของทารกมากระแทกที่หน้าท้องทุกครั้ง

การดิ้นของทารกในครรภ์ เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าทารกในครรภ์มีสุขภาพเป็นอย่างไร การดิ้นที่ผิดปกติแสดงว่าเกิดปัญหากับทารกในครรภ์ตลอดจนเป็นสัญญาณเตือนภัยให้แพทย์ที่ดูแลสามารถประเมินและให้การช่วยเหลือได้ทัน ดังนั้นควรทราบวิธีสังเกตและบันทึกการดิ้นของทารกในแต่ละวัน ดังนี้

“การดิ้นของลูกในครรภ์” เรื่องสำคัญที่คุณแม่ต้องหมั่นสังเกต

  • “ครรภ์แรก” จะเริ่มรู้สึกว่าลูกดิ้นเมื่อตั้งครรภ์ได้ประมาณ 5 เดือน (20 สัปดาห์)
  • “ครรภ์หลัง” จะเริ่มรู้สึกว่าลูกดิ้นเมื่อตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4 เดือน (16 สัปดาห์)
  • การนับลูกดิ้นในครรภ์ให้เริ่มบันทึกเมื่ออายุครรภ์ 7 เดือน (28 สัปดาห์)

ลักษณะการดิ้นของทารกในครรภ์และความรู้สึกที่นับเป็นการดิ้น 1 ครั้ง

  • การดิ้นทั้งตัว หมุน หรือพลิกตัว ทารกเคลื่อนไหวทั้งตัวมีแรง/เบา รู้สึกได้ทั้งท้อง 3 – 30 วินาที
  • การเตะหรือถีบ เคลื่อนไหวเฉพาะบางส่วนของร่างกายทารก เช่น แขนหรือขา รู้สึกเป็นบางส่วนของหน้าท้อง การเคลื่อนไหวเร็วใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที
  • สะดุ้ง หรือกระตุก การเคลื่อนไหวของทารกเริ่มจากแขน ขา และขยับไม่ทั้งตัว มักจะเกิดขึ้นครั้งเดียวและเว้นช่วงพักใช้เวลาเท่ากับ 1 วินาทีสุขใจ ได้เป็นแม่ 17
  • สะอึก รู้สึกเหมือนกระตุก หรือเต้นเป็นจังหวะในท้อง แต่ไม่มีแรงกระแทกจากลำตัว “เด็กสะอึกไม่นับเป็นการดิ้น” ใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที ควรนับลูกดิ้นทุกวันในหนึ่งวัน ลูกควรดิ้นอย่างน้อย 12 ครั้ง และอย่างน้อย 4 ครั้ง ภายในเวลา 1 ชั่วโมง หลังรับประทานอาหารมื้อเช้า กลางวัน เย็น

ลูกในท้องจะเริ่มดิ้นให้คุณแม่รู้สึกได้ตั้งแต่ 4 เดือนเป็นต้นไป ฉะนั้นหากอายุครรภ์ถึงจุดที่ลูกควรดิ้น แต่คุณแม่ยังไม่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คดูนะคะ

บทความจาก: healthandtrend.com