พ่อแม่ต้องรู้… เด็กไทยวัยเรียนมีปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน!

พ่อแม่ต้องรู้… เด็กไทยวัยเรียนมีปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน!

การเห็นลูกน้อยเติบโตเป็นเด็กสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ล้วนเป็นความปรารถนาของคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ เพราะย่อมเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของเด็กได้ ปัญหาคือ เด็กไทยในยุคออนไลน์มีกิจกรรมทางกายน้อยมาก นำไปสู่ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ผลที่ตามมาคือปัญหาสุขภาพต่างๆ

ข้อมูลจาก นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา “เกณฑ์คุณภาพการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน” ระบุว่า

ปัญหาการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอของเด็กวัยเรียน ก่อให้เกิดภาวะเด็กเริ่มอ้วน เด็กอ้วน เด็กเตี้ยเริ่มอ้วน เด็กเตี้ยอ้วน เด็กผอม เด็กไม่แข็งแรง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

พ่อแม่ต้องรู้… เด็กไทยวัยเรียนมีปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน!

ผลกระทบของโรคอ้วนจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและทำให้เกิดโรคต่างๆมากมาย เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรวมในอนาคต ซึ่งสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียนปัจจุบันพบว่า ปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนอยู่ที่ร้อยละ 11.4 สูงดีสมส่วนเพียงร้อยละ 65 รวมทั้งปัญหาการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอน้อยมาก เพียงร้อยละ 27 ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่จะขัดขวางการเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

          กระบวนการส่งเสริมให้เด็กสูงสมส่วนแข็งแรง และมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอนั้น จำเป็นที่ต้องอาศัยการกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกจนรู้สึกเหนื่อยหรือหอบ อย่างน้อยวันละ 60 นาที ทุกวัน ร่วมกับการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อวันเว้นวัน ฝึกความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อทุกวัน ร่วมกับการกินอาหารครบหมู่ ดื่มนมวันละ 2 แก้ว เพิ่มไข่วันละ 1 ฟอง และนอนหลับให้เพียงพอวันละ 9-11 ชั่วโมงต่อวัน

          โดย ครู บุคลากรสาธารณสุข ผู้ปกครอง มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และในส่วนของการทำกิจกรรมทางกาย ควรมีผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถอยู่ใกล้ตัวเด็ก และเด็กสามารถเข้าถึงการทำกิจกรรมทางกายได้ง่าย สนุก ท้าทาย และไม่โดนบังคับ จะทำให้เด็กออกกำลังกายได้นานขึ้นและต่อเนื่อง ซึ่งหากขาดความสนุกสนานเด็กจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากทำกิจกรรมทางกาย และกลับเข้าสู่สภาวะเนือยนิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

ปล่อยปละละเลยไม่ได้เด็ดขาดนะคะ เพราะเด็กที่มีกิจกรรมทางกายเหมาะสมเพียงพอ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะอ้วน และนำไปสู่การเจริญเติบโตเต็มศักยภาพค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : healthandtrend