วิธีตั้งค่าตอนรับเพื่อนใหม่,วิธีการตั้งค่าไลน์แอดเป็นร้านค้าอัตโนมัติ

วิธีตั้งค่าตอนรับเพื่อนใหม่,วิธีการตั้งค่าไลน์แอดเป็นร้านค้าอัตโนมัติ