หายใจให้ถูกต้องอย่างไร ตอนออกกำลังกาย

ไม่น่าเชื่อว่าแค่เพียงการออกกำลังกายก็ต้องหายใจให้ถูกวิธีด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหายใจกันตามสบาย สั้น ยาว ตามความหอบเหนื่อย จะมีเพียงการออกกำลังกายบางอย่างเช่น โยคะที่อาจต้องสูดลมหายใจยาวๆเข้าออกตามสูตร ต่อไปนี้น่าจะดีหากเราจะรู้วิธีหายใจระหว่างการออกกำลังกายแบบอื่นอีก เพื่อประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

หายใจให้ถูกต้องอย่างไร ตอนออกกำลังกาย

พื้นฐานการหายใจ

ปกติการหายใจแบบธรรมชาติ เมื่อหายใจเข้าร่างกายก็จะสูดเอาออกซิเจนเข้าไป เมื่อหายใจออกก็เพียงกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป แต่เมื่อต้องออกกำลังกายกล้ามเนื้อจะต้องการออกซิเจนทำให้มีการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้อัตราการหายใจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หากการหายใจช้าเกินไปจะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและส่งผลต่อการรับรู้อย่างรุนแรง

ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ

สำหรับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ อย่าง เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ที่บริหารหัวใจและหลอดเลือด ลองหายใจลึกๆผ่านจมูกหรือปากหรือทั้งสองอย่างแล้วคุณจะรู้สึกผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังควรฝึกหายใจโดยใช้กระบังลมหรือกล้ามเนื้อหน้าท้อง ซึ่งการหายใจระหว่างออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจะแตกต่างจากการหายใจขณะที่พักผ่อน ทั้งนี้การฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมจะทำให้หายใจได้ลึกและเต็มมากขึ้น รวมทั้งสามารถสูบฉีดออกซิเจนระหว่างการออกกำลังกายได้ดีขึ้นอีกด้วย

ออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อ

การฝึกกล้ามเนื้อจะช่วยเพิ่มออกซิเจนที่ร่างกายต้องการและทำให้อัตราการหายใจเร็วขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่บางครั้งอาจมีการกลั้นหายใจขณะใช้กำลัง เช่น การยกน้ำหนัก ซึ่งจะจำกัดการส่งอ็อกซิเจนไปยังสมองจึงเป็นเหตุให้วิงเวียนศีรษะ เป็นลม หรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดจนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ดังนั้นอย่ากลั้นลมหายใจเด็ดขาด

การยืดกล้ามเนื้อ

การหายใจอย่างเหมาะสมในขณะที่ยืดตัวหลังออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลายและกลับไปยังระยะพัก และยังช่วยกำจัดของเสียตามกลไกธรรมชาติ ทั้งนี้คนส่วนใหญ่มักจะกลั้นหายใจในขณะที่ยืดตัวหรือหายใจตื้นและสั้น แต่ถ้าจะให้ดีควรจะหายใจลึกๆเข้าสู่กระบังลม และควรหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกผ่านปากในขณะที่ยืดตัวเพื่อให้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่

ขอบคุณข้อมูล healthandtrend