ห้องเรียน

สอนสร้างเพจ และ ยิงแอดใน Facebook โดย คุณ จ๊อบ

1.การสร้างเพจ โดย คุณ จ๊อบ

2.การยิงแอด โดย คุณ จ๊อบ

3.วิธีเพิ่มเพื่อน ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดย คุณหนุ่ม

4.เทคนิคการขยายสาขา โดย อ.ปรีดา

5.เจาะลึกสินค้า / บริการ โครงการซิมปันสุข โดยคุณกบ