โภชนบำบัดรักษา “เบาหวาน” อย่างยั่งยืน

โภชนบำบัดรักษา “เบาหวาน” อย่างยั่งยืน

หรือที่เราคุ้ยเคยกันในนาม “โรคกลุ่ม NCDs” หรือโรคที่เกี่ยวกับนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น กินอาหารที่มีไขมันสูง กินรสจัด กินหวาน กินจุ ดื่มจัด และไม่ออกกำลังกาย โรคกลุ่มนี้จะค่อยๆ สะสมอาการแล้วทวีความรุนแรง หากไม่รักษาโรคอย่างถูกต้องและทันเวลาก็จะกลายเป็นโรคเรื้อรังและมีโรคแทรกซ้อน ซึ่งทุกวันนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคกลุ่มนี้เป็นจำนวนมาก

            โรคเบาหวานก็เป็นหนึ่งในโรคกลุ่ม NCDs ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาด!
ถึงแม้จะมียาแต่ก็ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ทั้งหมด ผู้ป่วยต้องอยู่กับโรคนี้ไปตลอด ฉะนั้นการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานอย่างยั่งยืน “การควบคุมอาหาร” และ “การออกกำลังกาย” จึงเป็นหัวใจสำคัญ

โภชนบำบัดรักษา “เบาหวาน” อย่างยั่งยืน

            ดังนั้นเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นควบคุมการกินอย่างไร นานมีบุ๊คส์จึงขอนำวิธีโภชนบำบัดเพื่อรักษาเบาหวานตาม “ตารางสลับสับเปลี่ยนอาหาร” ความรู้ดี ๆ จากหนังสือ “เบาหวาน ฉบับเข้าใจง่าย” ผลงานเขียนโดย คุณหมอคะซุงะ มะซะโตะ ประธานศูนย์การแพทย์และสุขภาพโลกแห่งประเทศญี่ปุ่น มาฝากกัน

            ตารางสลับสับเปลี่ยนอาหาร เป็นการแนะนำการจัดตารางเมนูอาหารจากญี่ปุ่นที่มีความสมดุลทางโภชนาการร่วมกับพลังงานที่ควรได้รับแต่ละวัน โดยจะแบ่งกลุ่มอาหารเป็น 6 กลุ่มตามสารอาหาร ซึ่งเราต้องเลือกวัตถุดิบจากแต่ละกลุ่มมาประกอบเป็นเมนูที่เหมาะกับตัวเราทั้ง 3 มื้อต่อวัน เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและมีพละกำลังในการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอ

อาหาร 6 กลุ่มตามตารางประกอบด้วย…

  • ตารางที่ 1 ธัญพืชและถั่วที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง
  • ตารางที่ 2 ผลไม้
  • ตารางที่ 3 โปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ และผลิตภัณฑ์จากนมถั่วเหลือง
  • ตารางที่ 4 นมและผลิตภัณฑ์จากนม
  • ตารางที่ 5 ผลิตภัณฑ์จากไขมัน
  • ตารางที่ 6 ผัก เห็ด และสาหร่าย
    โภชนบำบัดรักษา “เบาหวาน” อย่างยั่งยืน4

            โดยมี “1 หน่วย = 80 กิโลแคลอรี” ทำให้ง่ายต่อการคำนวณ “พลังงานที่แต่ละคนควรได้รับต่อวัน” ซึ่งหากคำนวณจากค่าดัชนีมวลกายแล้วว่าใน 1 วันคุณต้องได้รับพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี ก็เท่ากับ 1,600 ÷ 80 = 20 หมายความว่าคุณต้องได้รับอาหาร 20 หน่วย/วัน กระจายกิน 3 มื้อในปริมาณเท่า ๆ กัน ในกรณีนี้ 1,600 กิโลแคลอรี 20 หน่วย/วัน แบ่งเป็น เช้า 6, กลางวัน 7, และเย็น 7 หรือถ้าอยากกินระหว่างมื้อ ก็เปลี่ยนเป็น เช้า 9, กลางวัน 5 , อาหารว่าง 2, เย็น 7 ก็ได้ แล้วเทียบกับตารางว่าควรกินเมนูอะไร เปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้าง

            ยิ่งอาหารมีความหลากหลายก็ยิ่งจัด “สมดุล” ง่ายยิ่งขึ้น แก่นหลักแล้วควรคำนึงข้าวและกับข้าว วิธีทำ เครื่องเคียง และน้ำซุป หรือจำง่าย ๆ ว่า “ข้าว น้ำซุป และกับข้าวอย่างละ 1 อย่าง” โดยเลือกอาหารจากตารางที่ 1–6 ให้ครบถ้วน และจะไม่จำเจถ้าเราปรับเปลี่ยนอาหารในกลุ่มเดียวกัน “ที่มีหน่วยเท่ากัน” ได้

การปรับพฤติกรรมการกินในช่วง 2-3 เดือนแรกอาจจะหิวและหงุดหงิด ต้องอดทนเท่านั้น!

โภชนบำบัดรักษา “เบาหวาน” อย่างยั่งยืน4

            ถ้าปรับพฤติกรรมการกินก็ลดอาการดังกล่าว คือ อย่ารีบกิน อย่าเร่งกิน กินช้า ๆ เคี้ยวให้ละเอียดๆ เพราะเมื่อเริ่มกินอาหาร สมองต้องใช้เวลาสักพักจึงจะรับรู้ถึงความอิ่ม แต่ถ้าเรารีบกินก็มักจะไม่รับรู้ถึงความอิ่มจึงหงุดหงิดว่ายังไม่หายอยาก แต่ถ้าเรากินช้า สมองก็จะรับรู้ความอิ่มได้ปกติ เช่น เมื่อกิน 1 คำ ให้วางช้อนลงก่อนแล้วค่อยเคี้ยว ๆ จะช่วยยืดเวลาการกิน ทำให้รู้สึกอิ่มง่ายและป้องกันการกินเกินพอดี รวมถึงเลิกกินจุบจิบได้อีกด้วย แต่ถ้ารู้สึกว่า “ยังกินไม่พอ” ให้ใช้ “อาหารพลังงานต่ำ” จำพวกสาหร่าย เห็ด หัวบุก ผักใบเขียว เพิ่มปริมาณตอนตวงหรือเพิ่มอีก 1 เมนูก็ได้ แต่ถ้าเป็นอาหารที่ให้พลังงานเท่ากันก็เลือกที่มี “ปริมาณมากกว่า” มาแทน

            ยังมีอีกสารพัดวิธีโภชนบำบัดในหนังสือ “เบาหวาน ฉบับเข้าใจง่าย” เช่น วิธีเลือกอาหารว่าง เทคนิคการกินอาหารนอกบ้าน และยังมีเรื่องอื่น ๆ ครอบคลุมการดูแลตัวเอง ได้แก่ การออกกำลังกาย การกินยา การฉีดอินซูลิน และวิธีอยู่ร่วมกับโรคให้ได้ ทั้งนี้ผู้ป่วยควรรู้ทุกเรื่องของโรคเพราะต้องตระหนักเสมอว่า สำหรับเบาหวานแล้ว “เราคือแพทย์ประจำตัวเอง”

โภชนบำบัดรักษา “เบาหวาน” อย่างยั่งยืน4

            เป็นเรื่องยากที่ผู้ป่วยจะดูแลทุกอย่างได้เพียงลำพังทั้งอาหารการกิน หยูกยา และการออกกำลังกาย ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวควร “ร่วมด้วยช่วยกัน” มีความรู้เรื่องโรคเบาหวานให้เท่ากัน ตั้งใจเหมือนรักษาตัวไปด้วยกัน ก็จะเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยได้อีกทาง และยังเป็นการป้องกันโรคนี้แก่ทุกคนในครอบครัวทางอ้อมไปด้วย

            ปัญหาเจ็บป่วย ทุกข์ใจจากโรคย่อมมีทางออกเสมอ เพียงคุณต้องหาสมดุลชีวิตให้เจอและปฏิบัติตนให้พ้นภัย…และสำหรับโรคเบาหวานแล้ว “แม้จะเป็นโรคที่อยู่กับเราไปตลอด แต่ถ้าเข้าใจก็จะมีชีวิตที่สุขสบายได้ไม่ยากเลย”

            มาดูแลตัวเองและคนที่คุณรักอย่างถูกต้อง ด้วยหนังสือ “เบาหวาน ฉบับเข้าใจง่าย” เพื่อรู้จักโรค รักษาถูกจุด รู้จักกิน ออกกำลังกาย และใช้ยาถูกวิธี ป้องกันโรคแทรกซ้อน และอยู่กับเบาหวานได้อย่างเป็นสุข

โภชนบำบัดรักษา “เบาหวาน” อย่างยั่งยืน4

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ในราคา 195 บาท หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อ โทร. 0-2662-3000 กด 0 www.nanmeebooks.com www.facebook.com/nanmeebooksfan

ขอบคุณข้อมูล : healthandtrend

Denim Plus, DenimPlus, Denim Plus ราคา เท่า ไร, DenimPlus ราคา เท่า ไร, Denim Plus pantip, Denim Plus ลด น้ำ หนัก, เดนิม พลัส ลด น้ำ หนัก, เดนิมพลัส ลด น้ำ หนัก, Denim Plus ราคา, ราคา Denim Plus, อาหารเสริม, ลดน้ำหนัก, Denim Plus พันทิป, ราคา เดนิม พลัส, ราคา ดีนิม พลัส, ราคา เดนิมพลัส, ราคา ดีนิมพลัส, เดนิม พลัส ราคา เท่าไร, ดีนิม พลัส ราคา เท่าไร, เดนิมพลัส ราคา เท่าไร, ดีนิมพลัส ราคาเท่าไร, Denim Plus ราคาถูก, Denim Plus ดีไหม, Denim Plus รีวิว, เดนิม พลัส รีวิว, ดีนิม พลัส รีวิว, เดนิม พลัส, ดีนิม พลัส, เดนิมพลัส, ดีนิมพลัส, เดนิม พลัส คือ, เดนิมพลัส คือ, ดีนิม พลัส คือ, ดีนิมพลัส คือ, ดีนิม ไทย, เดนิม ไทย, ยาลดน้ำหนัก, ยาผอม, ดีท๊อกซ์

ใส่ความเห็น