12 ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกัน “ภาวะคลอดก่อนกำหนด”

12 ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกัน “ภาวะคลอดก่อนกำหนด”

คุณแม่ท้องจำนวนไม่น้อยที่ขาดการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ การดูแลตนเองและทารกในครรภ์อาจไม่เหมาะสม บางรายจึงเกิดภาวะแทรกซ้อนกับตนเองและทารกในครรภ์ เหล่านี่ล้วนนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิด “ภาวะคลอดก่อนกำหนด” ที่ส่งผลเสียหรืออันตรายทั้งกับตัวคุณแม่และทารกน้อยในครรภ์ค่ะ

ข้อมูลจาก ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ระบุว่า

          จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากมารดาที่คลอดบุตรก่อนกำหนด พบว่า ประมาณร้อยละ 60-70 ของหญิงอายุในช่วง 20-34 ปี ยังไม่มีความรู้เรื่องการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด เป็นเหตุให้เข้ามารับการรักษาล่าช้า แพทย์จึงไม่สามารถยับยั้งภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดได้สำเร็จ

ข้อปฏิบัติพื้นฐานเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
12 ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกัน “ภาวะคลอดก่อนกำหนด”

1.ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์

2.ยืนยันอายุครรภ์ถูกต้องก่อน 20 สัปดาห์

3.มีความรู้ป้องกันคลอดก่อนกำหนด

4.มาตรวจครรภ์ให้ครบตามนัดหมาย

5.เลี้ยงทารกในครรภ์ให้เติบใหญ่

6.กินยาตามแพทย์สั่งมิให้ขาด

7.ทำความสะอาดทุกส่วนให้สะอาด

8.ไม่ก้าวพลาด เดินอย่างระมัดระวัง

9.หาเวลาพักผ่อนและนอนหลับ

10ปรึกษาแพทย์ พยาบาล หากสงสัย

11.สามี เพื่อน เจ้านาย โปรดเข้าใจ

12ต้องมั่นใจ ดูแลได้ ปลอดภัย

          การสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้มีภาวะสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ระหว่างการตั้งครรภ์ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยป้องกันหรือลดความรุนแรงจากภาวะคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : healthandtrend