10 สุขบัญญัติ ดูแลเจ้าตัวซนให้กาย-ใจแข็งแรง

10 สุขบัญญัติ ดูแลเจ้าตัวซนให้กาย-ใจแข็งแรง

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้นะคะว่า “เด็กไทย” จำนวนไม่น้อยมีภาวะเริ่มอ้วนในเด็กวัยเรียน ซึ่งสาเหตุก็มาจากการรับประทานอาหารที่มีแคลอรีจากน้ำตาลหรือไขมันสูง โดยมีโปรตีน วิตามินหรือเกลือแร่ต่ำ หรืออาหารขยะ (junk food) เพราะถูกปาก สะดวกง่ายในการรับประทาน ซึ่งล้วนมีสาเหตุสำคัญทำให้เกิดโรคอ้วน

เพื่อให้เจ้าตัวซนเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กในวัยเรียน โดยให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ เพราะเด็กวัยเรียนสามารถเรียนรู้ และจดจำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว

เกี่ยวกับประเด็นนี้ นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า ผู้ปกครองควรใส่ใจในการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ เนื้อ นม ไข่ให้เด็กรับประทานเพื่อเพิ่มโปรตีน และทานอาหารที่มีไขมันสำหรับเพิ่มพลังงานให้กับเด็ก รวมถึงผัก ผลไม้ที่ช่วยในการขับถ่าย นอกจากนี้ควรพาเด็กออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ หรือกีฬาที่เด็กชื่นชอบ

สุขบัญญัติ 10 ประการ แนะนำให้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยดูแลลูก
10 สุขบัญญัติ ดูแลเจ้าตัวซนให้กาย-ใจแข็งแรง

1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

2.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

3.ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานและหลังขับถ่าย

4.กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดฉูดฉาด

5.งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ

6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

7.ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท

8.ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี

9.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

10.มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

          สุขบัญญัติทั้ง 10 ประการนี้ล้วนมีส่วนช่วยให้เด็กวัยซน รวมถึงเด็กวัยเรียนพร้อมก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตสู่วัยหนุ่มสาว ที่มีพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : healthandtrend